Besplatna dostava za narudžbe iznad 80 €!

Politika o privatnosti

Tvrtka KOKICA d.o.o. poštuje privatnost korisnika internetske trgovine THE MEMO BOOK i preuzima obvezu da će stečeni osobni podaci biti pažljivo čuvani i neće biti prosljeđeni trećim stranama bez suglasnosti ili će ih koristiti isključivo u gore navedene svrhae osim u slučajevima kada su te informacije potrebne nadležnim državnom tijelu koje bi imalo pravnu osnovu za to, te u slučaju da sumnja na zlostavljanje u djelovanju korisnika internetske stranice. Podaci se prikupljaju na temelju osobnog pristanka pojedinca i na određeno razdoblje od 5 godina, odnosno, ako Zakonom o zaštiti osobnih podataka nije drukčije određeno, za predviđeno vrijeme. KOKICA d.o.o. podatke može posredovati samo ugovornom korisniku podataka. Dostavnoj službi GLS Slovenia ćemo povjeriti ime i prezime korisnika, adresu za dostavu, telefonski broj i e-mail adresu.

Visoki sigurnosni standardi: web stranica THE MEMO BOOK koristi sustave za zaštitu podataka (Secure Socket Layer) za prijenos podataka. Korisnik je također odgovoran za zaštitu osobnih podataka na način koji osigurava sigurnost njegovog korisničkog imena i lozinke te odgovarajućeg softvera (antivirusnog) za zaštitu njegovog ili njezinog računala.
Prikupljanje osobnih podataka bilježi se na internetskim stranicama ovlaštene osobe za informiranje (www.ip-rs.si).

Uvijek imate pravo na besplatne informacije te možete provjeriti točnost pohranjenih podataka. Ako želite, možete nas kontaktirati na info@thememobook.si te nam poslati zahtjev putem e-maila ili poštom. Pri prenošenju podataka izvršit će se eventualni ispravci, zatvaranja računa ili brisanja – ukoliko su u skladu sa zakonom.

Izjava o privatnosti

Osiguranje privatnosti


Ova izjava o privatnosti definira kako KOKICA d.o.o. koristi i štiti podatke koje dajete prilikom korištenja ove web stranice. Tvrtka KOKICA d.o.o. zalaže se za zaštitu vaše privatnosti. Ako vam dajemo informacije koje vam mogu pomoći da se prepoznate tijekom korištenja ove internetske stranice, jamčimo da će se koristiti samo u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Tvrtka KOKICA d.o.o. može izmijeniti nadogradnju sadržaja ove internetske stranice.

Upravljanje i obrada privatnih podataka

Pravila o privatnosti (zajedno s našim Uvjetima poslovanja), koja su navedena niže, navode uvjete pod kojima KOKICA d.o.o. koristi i štiti sve osobne podatke i druge povezane informacije koje dajete prilikom korištenja internet trgovine THE MEMO BOOK. Tvrtka mora zaštititi vašu privatnost, uključujući osobne podatke i obvezuje se da će se pridržavati ove obveze. Korištenjem internetske stranice, korisnik priznaje da prihvaća i slaže se s cjelokupnim sadržajem ove politike zaštite podataka, ukoliko ne zahtijeva dodatne oblike suglasnosti za pojedinačne slučajeve. Ova se pravila o privatnosti mogu izmijeniti ili ažurirati u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Koristeći ovu stranicu nakon izmjene ili dopune, korisnik priznaje da se slaže s izmjenama i dopunama.

Za što se upotrebljavaju vaši osobni podaci?


Osobni se podaci prikupljaju radi bržega izvršavanja naloga, ponuda, komunikacije s korisnicima, statističke analize kako bi se poboljšala izvedba internetskih stranica i usluga i ukoliko imamo vaš pristanak, šaljemo vam informacije o našim promocijama za nove proizvode i posebne ponude e-poštom te putem telefonskoga broja sve dok ne pošaljete obavijest za otkazivanje promocija.

 • U tom kontekstu prikupljaju se sljedeće informacije:
 • IP adresa
 • ime i prezime
 • adresa stalnog ili privremenog boravka i adrese za dostavu
 • telefonski broj
 • e-mail adresa
 • vrijeme i datum registracije
 • arhiva komunikacije s internet trgovinom
 • kolačići (popis kolačića koji se prikazuju u točki 3)

Kao dio zakona provodimo i analize informacija o posjeti našoj internetskoj stranici koja nam pomaže identificirati trendove kupovine, želje kupaca, promet naših internetskih stranica i tako dalje. Istodobno, ove informacije pomažu nam u povećanju sigurnosti internetske stranice i sigurnosti vaših osobnih podataka.

Tvrtka KOKICA d.o.o. poštuje privatnost korisnika internetske stranice THE MEMO BOOK i obvezuje se da će dobiveni osobni podaci biti pažljivo čuvani te neće biti proslijeđivani trećim osobama bez suglasnosti, ili ih neće koristiti osim iz gore navedenih razloga, osim u slučajevima kada su te informacije zatražene od strane nadležnog državnog tijela koje bi imalo pravnu osnovu za to te u slučaju da se sumnja na zloupotrebu podataka od strane korisnika internetske stranice.

Svrha obrade podataka

Tvrtka će prikupljene podatke isključivo o posjetiteljima (korisnicima) koristiti u sljedeće svrhe:

 • za slanje predračuna i računa u slučaju primitka narudžbe proizvoda i usluga koje se nude na internetskoj stranici
 • za vođenje evidencije o kupcima
 • za realizaciju/isporuku traženih proizvoda ili usluga
 • za obavijesti o novostima ponude tvrtke i internetske stranice www.thememobook.si/hr
 • za slanje e-novosti (ako je osoba podnijela zahtjev za našim mailom) – više informacija niže u okviru ‘korištenje Vaše e-adrese’
 • za statističke i marketinške analize, istraživanja vezana uz korisnike web stranica, a u svrhu unaprjeđenja ponude proizvoda i usluga na internetskoj stranici (pomoću analitičkih alata)
 • za povremene otpreme kratkih tekstualnih poruka us vrhu obavještavanja o aktivnostima na www.thememobook.si/hr, ukoliko stranka na to pristane.

Upotreba vaše e-mail adrese: 1. Administrator će gore navedene podatke će koristiti za svrhu trženja i za slanje e-vijesti osobi koja je dala pristanak. Suglasnost se daje na određeno razdoblje od 5 godina. Osoba koja izdaje ovaj pristanak potvrđuje da će administrator obrađivati gore navedene osobne podatke tijekom trajanja pristanka.
 2. Osobne podatke obrađuju samo administrator ili osoba s kojom je povjerenik pravilno izvršio ugovor o obradi podataka.
 3. Suglasnost može biti otkazana u bilo kojem trenutku putem e-maila na info@thememobook.si ili u pismenom obliku slanjem obavijesti na adresu KOKICA d.o.o, Tržaška cesta 31, 2000 Maribor, Slovenija.
 4. Administrator vas obavještava kako kao pojedinac imate sljedeća prava:

Isključivanje odgovornosti

Ponuditelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu korisniku uzrokovanu davanjem netočnih ili nepotpunih podataka koji se odnose na korisnika prilikom registracije. Prava korisnika odnosno stranke po općim odredbama GDPR-a Kako biste si osigurali pravednu i transparentnu obradu, kao korisnik imate sljedeća prava prema navedenim pravilima:

Pravo na opoziv pristanka

Ukoliko ste kao korisnik pristali na obradu vaših osobnih podataka (za jednu ili više specifičnih svrha), imate pravo opozvati vaš pristanak u bilo kojem trenutku, bez utjecanja na zakonitost obrade podataka, koja se na temelju pristanka izvodila do njenoga otkazivanja.

Pravo dostupa do osobnih podataka

Kao korisnik, imate pravo dobiti potvrdu od pružatelja usluge (osobni podaci) da li se osobni podaci obrađuju i vežu na vas te, ako je tako, dobiti pristup osobnim podacima i određenim informacijama.

Pravo popravka osobnih podataka

Kao korisnik, imate pravo osigurati da ponuditelj bez nepotrebnog kašnjenja ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na vas. Kao korisnik, imajući u vidu svrhe obrade, imate pravo popuniti nepotpune podatke, uključujući podnošenje dodatne izjave.

Pravo izbrisa osobnih podataka (»pravo zaboravljivosti«)

Kao korisnik, imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka kada više nema legitimnih razloga za daljnju obradu.

Sprječavanje obrade je moguće u posebnim okolnostima:

 • kada obrada više nije potrebna u svrhu sakupljanja i obrade;
 • kada korisnik povuče suglasnost za obradu;
 • kada korisnik negira obradu podataka i ne postoje glavni legitimni razlozi;
 • ako je obrada bila protuzakonita;
 • kada je brisanje neophodno za ispunjavanje zakonskih obveza (pravo EU-a ili država članica);
 • kada je obrada povezana s ponudom usluga informacijskoga društva djetetu.

Pravo ograničavanje obrade podataka

Kao korisnik, imate pravo davatelju usluga ograničiti obradu kada u slučaju:

 • ako se kao korisnik raspitujete o točnosti osobnih podataka;
 • kada je obrada ilegalna i kao korisnik se suprotstavljate brisanju i tražite ograničenje uporabe;
 • kada podaci više nisu potrebni za obradu, a kao korisnik ih trebate za provođenje pravnih zahtjeva.

Pravo na prijenos podataka

Kao korisnik, imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste poslali davatelju usluga, u strukturiranom, široko korištenom obliku i u obliku koji stroj može pročitati.

Pravo prigovor na obradu podataka

Kao korisnik se možete suprotstaviti obradi podataka za potrebe obavljanja zadaća od javnog interesa ili pri obavljanju javnih ovlasti i izravnog marketinga (uključujući profiliranje).

Pravo podnošenja žalbi nadzornom tijelu

Kao korisnik imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebice u zemlji u kojoj imate uobičajeno boravište, gdje je vaše mjesto rada ili gdje je došlo do kršenja prava (u Sloveniji, to je povjerenik za informiranje), i to ako smatrate da se obrada osobnih podataka odnosi na vas te krši pravila o zaštiti osobnih podataka.
Kao korisnik, svi zahtjevi vezani uz ostvarivanje prava vezanih za osobne podatke mogu se uputiti pisanim putem administratoru, KOKICA d.o.o., što možete učiniti kontaktom na e-mail adresu info@thememobook.si.

Ažuriranje…
 • Nema proizvoda u košarici.